Hotline: 0938.030.414

Hỗ trợ trả góp qua thẻ tín dụng

2046x2046_hY_trY_trY_gop_thY_tin_dYng_1

Nhằm tạo thuận lợi qua thanh toán cho quí khách hàng, Hoang Kim Construction hỗ trợ thanh toán đơn hàng qua thẻ tín dụng hoặc trả góp qua thẻ tín dụng